Политика за ЗЛД

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ЕКО ТАКСИ ЕООД

 

ЕКО ТАКСИ ЕООД („ЕКО„, „Ние„. „Нас„) е администратор на лични данни. В тази връзка ние се отнасяме изключително отговорно към всички лични данни, които ни предоставяте за целите на нашата дейност, а именно – извършване на таксиметров превоз и услуги. Създали сме тази политика за поверителност за да уведомим своите клиенти („Вие„, „Вас„, „Ваш/и„) за всички видове лични данни, които събираме и начина, по който ги обработваме и съхраняваме, в съответствие с приложимото национално и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

Ние събираме Ваши лични данни най-общо за целите на и във връзка с (i) начина, по който сте избрали да повикате такси (по телефон или чрез мобилно приложение, (ii) използването на нашия уебсайт, (iii) попълването на формите за контакт, когато осъществявате онлайн връзка с нас (например когато изпращате запитване за абонаментни услуги през нашия уебсайт или когато искате да използвате услугата „Трансфер“ и др.).

 

КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ЗА КАКВО ГИ ИЗПОЛЗВАМЕ (ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО)?

Поръчка на такси по телефон

Когато поръчвате такси на телефон 032/6155, за целите на предоставяните от нас услуги ние изискваме да ни предоставите Ваш телефон за връзка и адрес, на който очаквате кола за превоз. Освен това за целите на нашата дейност и отчетност, както и за да Ви осигуряваме комфортно пътуване всеки път, ние записваме маршрута и крайната точка, до която сте пътували, както и други допълнения – начин на плащане, превоз на домашни любимци и всяка информация предоставена от потребителя на услугата.

За Ваше удобство при последващо позвъняване, а и отново с оглед нашата отчетност, в нашата система съхраняваме Вашия телефон и последните няколко адреса, от които сте повикали такси.

В допълнение, при поръчка на такси по телефона, разговорът се записва с цел подобряване на обслужването. Записите на поръчки се пазят за срок от максимум 3 месеца и след това автоматично се изтриват. Възможно е, при възникнал спор, отделен запис да се запази до окончателното му разрешаване.

Молим Ви да имате предвид, че в случай, че не искате тези Ваши данни да се съхраняват и използват от нас при последващо използване на услугите ни от Вас, за нас е технически невъзможно да ги изтрием от нашата система автоматично. За това е необходимо, да заявите изтриване на имейл info@ekotaxi.bg. Имайте и предвид, че това ще доведе до загуба на информация за Вашите поръчки. Данни могат да не се изтрият и ако по силата на специален нормативен акт или законово изискване на дадена държавна институция, сме били задължени да ги запазим, както и ако нашият легитимен интерес позволява съхраняването на част от Вашите данни.

Поръчка на такси чрез мобилно приложение

Чрез нашето мобилно приложение EKO Taxi можете също да поръчате такси. За целите на регистриране в нашето мобилно приложение (Google Play или App store апликация) Вие ни предоставяте Ваши две имена (можете да използвате и псевдоним), и-мейл адрес, телефон за връзка и адрес, на който очаквате кола за превоз. Освен това за целите на нашата дейност и отчетност ние записваме маршрута и крайната точка, до която сте пътували.

Молим Ви да имате предвид, че в случай, че не искате тези Ваши данни да се съхраняват и използват от нас при последяващо използване на услугите ни от Вас, за нас е технически невъзможно да ги изтрием от нашата система автоматично. За това е необходимо, да заявите изтриването на данни на имейл info@ekotaxi.bg. Данни могат да не се изтрият, ако по силата на специален нормативен акт или законово изискване на дадена държавна институция, сме били задължени да ги запазим, както и ако нашият легитимен интерес позволява съхраняването на част от Вашите данни. Молим да обърнете внимание обаче, че ако изтриете подадените към нас данни в мобилното приложение т.е. Вашия акаунт, то и Вие няма да можете да използвате тази услуга повече и ще трябва да се регистрирате наново при последващо ползване на мобилното приложение.

В допълнение, молим да обърнете внимание и на факта, че с акта на инсталиране на нашата апликация на Вашия мобилен телефон и/или друго устройство Вие получавате лични данни на нашите водачи, които Ви обслужват и/или са Ви обслужвали при предишни поръчки, за да можете да се ориентирате кой именно Водач осъществява Вашата поръчка. Тези данни се пазят определено време на Вашата апликация за Ваше удобство и в случай на загубени вещи, оплакване, рейтинг на водач и/или каквато и да е друга информация, която бихте искали да споделите с нас. Изцяло във Вашата отговорност е обаче да не използвате получените лични данни на нашите водачи за различни от изброените тук цели.

Уебсайт

Чрез нашия официален уебсайт https://ekotaxi.bg/ ние Ви даваме различни възможности за връзка с нас, като например:

  • да изпращате запитване за абонаментни услуги;
  • да се свържете с нас с цел реклама;
  • да оцените шофьор или кола;
  • да ни потърсите при загубена вещ, и др.

Във връзка горното, ние събираме следните Ваши лични данни: име и фамилия, имейл адрес и телефон за обратна връзка. Когато подавате сигнал е възможно да ни предоставите и други данни, по Ваша преценка. Ние съхраняваме само информацията, която ни е необходима да се свържем обратно с Вас при необходимост. Допълнително предоставени от Вас лични данни не се обработват и не се съхраняват от Еко Такси, като ние не носим отговорност за тях, в случай че ни предоставите такива по Ваше желание. В изброените случаи данните се пазят до извършване на услугата, отговор на клиента или до окончателната проверка и разрешаване по конкретен случай и/или спор. 

Моля да имате предвид, че без минимума от така изброените по-горе данни системите за контакт с Вас трудно могат да функционират и ние не можем да осъществяваме нашите услуги спрямо Вас.

 

Когато посещавате нашия уебсайт, ние събираме стандартна информация за интернет дневника си (log) и подробности за моделите на поведение на посетителите. Правим това, за да открием информация, като например броя на посетителите в различните части на уебсайта. Ние събираме тази информация по начин, който не идентифицира никого. Ние не правим никакви опити да установим самоличността на посетилите на нашия уебсайт, като използваме данните, събрани по този начин. Не асоциираме никакви данни от дневника, събрани от нашия уебсайт, с информация за лична идентификация от който и да е източник.

Имайте предвид и, че нашият уебсайт може да съдържа връзки към други уебсайтове, представляващи интерес за Вас. След като обаче сте използвали вече тези връзки и сте напуснали нашия уебсайт, трябва да знаете, че нямаме контрол върху тези други уебсайтове. Поради това не можем да носим отговорност за защитата и поверителността на каквато и да е информация, която предоставяте, докато посещавате такива уебсайтове, тъй като тези уебсайтове не се уреждат от настоящата политика за защита на личните данни на Еко Такси.

Платформи, които използваме

В допълнение към горното, бихме искали да обърнем внимание, че използваме Facebook (https://www.facebook.com/Еко-такси-Пловдив-430356877008804/). Използваме тези платформи за поддържане на връзка с нашите последователи, но те нямат за цел да обработваме Ваши лични данни, нито имаме достъп до такива. Въпреки това е полезно да се запознаете с политиките за защита на личните данни и на тези платформи, за да бъдете информирани какви Ваши данни се обработват от тях.

НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Еко Такси обработва законосъобразно Вашите лични данни на основание а) легитимният ни интерес да осъществяваме услуги по таксиметров превоз по начините, описани подробно по-горе; б) легитимният ни интерес да поддържаме уебсайта си и функционалностите по него в максимално добро състояние, така че да ни позволява да Ви информираме за нашите услуги и/или да осъществяваме връзка с Вас; в) на основа на нашите договорни отношения с Вас и г) на основа законовите ни задължения, съгласно приложимото националното и европейско законодателство.

КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ДАННИ? ТРЕТИ ЛИЦА/ПОЛУЧАТЕЛИ НА ДАННИ

Еко Такси не дава достъп и не прехвърля Вашите данни на трети лица, с изключение на посочените тук случаи, строго свързани с предоставянето на нашите услуги.

Ваши данни могат да се използват от нашите помощници в технологичното осъществяване на връзката с Вас (App Store и Google Play). Те ни дават възможност да осигуряваме изпълнението на нашите услуги към Вас. В тази връзка достъп до Вашия мобилен телефонен номер има и фирмата, чрез която обезпечаваме изпращането на смс-и до Вас за да се регистрирате в мобилното приложение.

Освен горното, достъп до Вашите лични данни (в различен обем в зависимост от различния комуникационен канал, който сте избрали за да направите поръчка – както са описани подробно по-горе) се получават от нашите водачи, за да могат да осъществят услугата по таксиметров превоз. Всички наши водачи спазват стриктно политиките ни за защита на личните данни на клиентите ни (и техните служители), като носят персонална отговорност относно използването на тези данни единствено и само за целите на услугите по таксиметров превоз.

Ако е законосъобразно и съгласно нашия легитимен интерес е възможно да предоставим Ваши данни и на нашите правни консултанти в определени случай и само ако е необходимо.

ТРАНСФЕР НА ДАННИ

ЕКО Такси не прехвърля Ваши данни извън рамките на ЕС и/или Европейското икономическо пространство. Сървърите на нашия уебсайт се намират на територията на България.

По отношение на например Google Play и App store, които е възможно да съхраняват (макар и фрагментарно и/или без да може данните да Ви индивидуализират) Ваши данни на територията на трети държави (например САЩ) ние сме се отнесли отговорно към нашето партньорство с тях и сме се запознали с техните политики за защита на личните данни и начините, по които те осигуряват пропорционалните и необходими технически и организационни мерки в тази връзка. Вие също можете да се запознаете с политиките им за защита на личните данни на официланите страници на тези платформи.

 

СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние се ангажираме да гарантираме, че информацията, която ни предоставяте е защитена. За да се предотврати неоторизиран достъп или разкриване на информация, ние сме въвели подходящи физически, електронни и управленски процедури за защита и съхраняване на информацията, която събираме онлайн.

Внедрили сме и подходящи технически и организационни мерки, за да бъдат запазени сигурността на данните и по-специално за защита на Вашите лични данни от рискове. Тези мерки се поддържат винаги актуални.

КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Освен посочените конкретни срокове тук по-горе, съхраняваме различните видове Ваши лични данни за такъв срок, какъвто е необходим за спазване на правните, регулаторни или вътрешни наши изисквания, както и до постигане на целите на обработка, както са описани подробно в тази политика за защита на личните данни, съгласно приложимото българско и европейско законодателство в тази област. При всички случаи сроковете за обработка на Ваши лични данни не надхвърлят 4 години. За по подробна информация относно конкретни срокове на съхранение, моля свържете се с нас на посочените по-долу контакти.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА?

Имате право да поискате от нас информация, копие, достъп до или изтриване на Вашите лични данни, както и ограничаване на обработването, което се отнася до Вас. Можете да правите възражения срещу обработването на данните. Имате право на информация и коментар относно автоматизираното обработване на Вашите данни, в случаите, в които използваме такова.

Тъй като искаме да сме сигурни, че личните Ви данни са коректни и актуални, можете също така да поискате от нас да коригирате или премахнете всяка информация, която смятате, че е неточна.

За което и да е от горепосочените искания, моля, изпратете описание на съответните лични данни на следния имейл адрес: info@ekotaxi.bg. Може да изискаме допълнителни доказателства за самоличност, за да защитим личните Ви данни от неправомерен достъп.

Ако имате някакви притеснения относно това, как личните Ви данни се обработват от нас или ако искате да подадете оплакване относно начина, по който ги обработваме, можете да се свържете с нас на адрес: info@ekotaxi.bg за да изискате информация. Ако не сте удовлетворени от нашия отговор или смятате, че не обработваме личните Ви данни в съответствие със закона, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни (https://www.cpdp.bg/).

НЕПОИСКАНИ ДАННИ

Ако ни предоставите по повод на регистрация, чрез имейл или чрез други комуникационни канали допълнителни лични данни, които не са необходими за извършване на нашите услуги, Вие винаги го правите доброволно. ЕКО Такси не съхранява данни, които не са необходими за гореизброените ни цели и не носи отговорност за предоставени такива данни от Вас, без ние изрично да сме ги изискали.

ИЗМЕНЕНИЯ

Тази Политика за защита на личните данните е последно актуализирана през м. март 2020 г. Можем да правим изменения в нея, за да спазим приложимия закон за защита на данните. Така че, от време на време проверявайте политиката за промени. Тя е винаги достъпна за Вас на лесно и видимо място на нашия уебсайт. Всяко изменение по политиката за защита на личните данни ще се прилага от датата, на която е публикувано на уебсайта.

КОНТАКТИ

Ако имате някакви въпроси относно Вашите права или ако имате конкретни искания за достъп до информация, изтриване на данни, срокове за съхранение и др., свързани с Вашите лични данни, моля свържете се с нашето длъжностно лице по защита на данните: